Potassium persulfate

  • Công thức cấu tạo: K2S2O8
  • Cấu trúc phân tử:

  • Số CAS: 7727-21-1
  • Quy cách: bao 25kg
  • Muối này được sử dụng để bắt đầu trùng hợp các anken khác nhau tạo thành các polyme thương mại quan trọng như cao su styren-butađien và teflon và các vật liệu liên quan.
  • Nó được sử dụng trong hóa học hữu cơ như là một tác nhân oxy hóa.
  • Là một chất tẩy trắng mạnh nhưng ổn định, nó cũng tìm thấy trong các thuốc tẩy và chất làm sáng tóc.
  • Được sử dụng trong việc làm sạch và tẩy bề mặt kim loại
  • Được sử dụng trong sửa đổi của tinh bột, sản xuất chất kết dính và vật liệu phủ