Polyvinyl alcohol PVA

  • Công thức hóa học: [CH2CH(OH)]n
  • Cấu trúc phân tử:

  • Số CAS: 9002-89-5
  • Quy cách:
Danh mục:
  • Polyvinyl alcohol được sử dụng như một chất hỗ trợ trùng hợp nhũ tương
  • Được dùng như chất cầm màu tạm thời cho gốm sứ.
  • Làm chất kết dính trong gỗ, giấy, keo cho bao bì, hồ giấy,..
  • Ngoài ra, PVA còn là một thành phần có trong mỹ phẩm, in ấn nhất là in lụa, in 3D, gốm sứ, thép, thiết bị điện tử,.. và nhiều sản phẩm khác nhau trong đời sống.