Resorsinol -TN

  • Số CAS: 108-46-3
  • Công thức hóa học: C6H4(OH)2
  • Quy cách: Chai
  • Resorsinol

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one