Saccharose -TN

  • Số CAS: 57-50-1
  • Công thức hóa học: C12H22O11.H2O
  • Quy cách: Chai
  • Saccharoza

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one