Sodium Acetate trihydrate -TN

  • Số CAS: 6131-90-4
  • Công thức hóa học: (CH3COO)Na.3H2O
  • Quy cách: Chai
  • Sodium acetat trihydrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one