Sodium azide -TN

  • Số CAS: 26628-22-8
  • Công thức hóa học: NaN3
  • Quy cách: Chai
  • Sodium azide

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one