Sodium Benzoate -TN

  • Số CAS: 532-32-1
  • Công thức hóa học: C6H5COONa
  • Quy cách: Chai
  • Sodium benzoat

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one