Sodium Bromide -TN

  • Số CAS: 532-32-1
  • Công thức hóa học: NaBr
  • Quy cách: Chai
  • Sodium bromua

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one