Sodium Butyl Xanthate

  • Công thức hóa học: C4H9OCSSNa
  • Cấu trúc phân tử:

  • Số CAS: 141-33-3
  • Quy cách: bao 40Kg
  • Sử dụng rộng rãi trong xử lý nổi sulfide quặng đa kim loại.
  • Thường được sử dụng trong quá trình tuyển nổi thô và nhặt rác nổi.Dưới điều kiện thích hợp.