Sodium Cacboxymethyl Cellulose

  • Số CAS: 9000-11-7
  • Công thức hóa học: CMC
  • Quy cách: bao 25 kg

    Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

    All in one