Sodium Carbonate Anhydrous -TN

  • Số CAS: 497-19-8
  • Công thức hóa học: Na2CO3
  • Quy cách: Chai
  • Sodium cacbonat (khan)

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one