Sodium Cyclamate

  • Số CAS: 139-05-9
  • Công thức hóa học: C6H12NNaO3S
  • Là một chất làm ngọt nhân tạo. nó có độ ngọt gấp 30-50 lần sucrose (đường ăn), làm cho nó trở nên ít chất đạm nhân tạo hơn. nó thường được sử dụng với các chất làm ngọt nhân tạo khác, đặc biệt là saccharin; hỗn hợp của 10 phần cyclamate đến 1 phần saccharin là phổ biến và mặt nạ khẩu vị của cả hai chất làm ngọt. nó rẻ hơn hầu hết các chất làm ngọt, bao gồm sucralose, và ổn định khi sưởi ấm.

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one