Sodium Dichromate -TN

  • Số CAS: 10588-01-9
  • Công thức hóa học: Na2Cr2O7.2H20
  • Quy cách: Chai
  • Sodium dicromat

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one