Sodium diethyldithiocarbamate 94%

  • Số CAS: 148-18-5
  • Công thức hóa học: NaS2CN(C2H5)2
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one