Sodium diethyldithiocarbamate -TN

  • Số CAS: 148-18-5
  • Công thức hóa học: C5H10NS2Na
  • Quy cách: Chai
  • Sodium diethyldithiocarbamate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one