Sodium Ethyl xanthate

  • Số CAS: 140-90-9
  • Công thức hóa học: C2H5COS2Na
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one