Sodium Dithionit -TN

  • Số CAS: 7775-14-6
  • Công thức hóa học: Na2S2O4
  • Quy cách: Chai
Mã: 7775-14-6 Danh mục:
  • Tên thường gọi: Sodium Dithionit

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng