Sodium Hydrogen Phosphate dodecahydrate -TN

  • Số CAS: 10039-32-4
  • Công thức hóa học: Na2HPO4.12H2O
  • Quy cách: Chai
  • Sodium hydro photphat dodecahydrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one