Sodium Hydrophosphit 85%

  • Số CAS: 7681-53-0
  • Công thức hóa học: NaH2PO2
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one