Sodium Hydro Sulfite

  • Công thức phân tử: Na2S2O4
  • Cấu trúc phân tử:

  • Số CAS: 7775-14-6
  • Quy cách: thùng sắt 50Kg
  • Nó được dùng trong một số quá trình nhuộm công nghiệp, ở đó một thuốc nhuộm không tan khác bị khử thành muối kim loại kiềm tan được.
  • Natri đithionit có thể dùng để xử lý nước, lọc khí, làm sạch và tẩy gỉ.
  • Nó có thể làm thuốc tráng phim, nhưng rất ít khi được chọn