Sodium Hydroxit

  • Số CAS: 1310-73-2
  • Công thức hóa học: NaOH
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one