Sodium Hypochlorite -TN

  • Số CAS: 7681-52-9
  • Công thức hóa học: NaOCl
  • Quy cách: Chai
  • Sodium hypochlorite

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one