Sodium lauryl sulfate -TN

  • Số CAS: 9004-82-4
  • Công thức hóa học: C12H25NaSO4
  • Quy cách: Chai
  • Sodium lauryl sulfate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one