Sodium metaborat -TN

  • Số CAS: 98536-58-4
  • Công thức hóa học: NaBO2
  • Quy cách: Chai
  • Sodium metaborat

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one