Sodium Potassium Tartrate tetrahydrate -TN

  • Số CAS: 6381-59-5
  • Công thức hóa học: KNaC4H4O6.4H2O
  • Quy cách: Chai
  • Sodium potassium tartrate tetrahydrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one