Sodium Silicate nonahydrate 95,5% -TN

  • Số CAS: 13517-24-3
  • Công thức hóa học: Na2SiO3.9H2O
  • Quy cách: Chai
  • Sodium silicate nonahydrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one