Sodium Sulfide

  • Công thức hóa học: Na2S
  • Cấu trúc:

  • Số CAS: 1313-82-2
  • Nó được dùng chủ yếu trong công nghiệp giấy và bột giấy.
  • Dùng để xử lý nước như chất loại bỏ tạp chất oxi.
  • Làm chất tẩy trong công nghiệp in ấn, làm tác nhân khử clo và lưu huỳnh, và trong nghề da để sulfit hoá các sản phẩm thuộc da.
  • Ngoài ra nó còn được dùng trong nhiều ứng dụng khác như tách quặng, thu hồi dầu, bảo quản thực phẩm, chế thuốc nhuộm, và chất tẩy.
  • Lưu ý: Giống như natri hiđrosulfua, natri sulfua là một bazơ mạnh và có thể gây bỏng da. Các axit phản ứng với nó sinh ra H2S, một khí độc và có mùi hôi thối.