Sodium Sunfua Nonahydrate -TN

  • Số CAS: 1313-84-4
  • Công thức hóa học: Na2S.9H2O
  • Quy cách: Chai
  • Sodium sulfua nonahydrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one