Sodium thio Cyanat -TN

  • Số CAS: 540-72-7
  • Công thức hóa học: NaSCN
  • Quy cách: Chai
Mã: 540-72-7 Danh mục:
  • Tên thường gọi: Sodium thio Cyanat

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng