Sodium Thiosulfate Pentahydrate -TN

  • Số CAS: 10102-17-7
  • Công thức hóa học: Na2S2O3.5H2O
  • Quy cách: Chai
  • Sodium thiosulfate pentahydrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one