Sodium Tungstate dihydrate -TN

  • Số CAS: 10213-10-2
  • Công thức hóa học: Na2WO4.2H2O
  • Quy cách: Chai
Mã: 10213-10-2 Danh mục:
  • Tên thường gọi: Sodium Tungstate dihydrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng