Starch Soluble -TN

  • Số CAS: 9005-84-9
  • Công thức hóa học: (C6H10O5)n
  • Quy cách: Chai
  • Tinh bột tan

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one