Stearic Acid -TN

  • Số CAS: 57-11-4
  • Công thức hóa học: C17H35COOH
  • Quy cách: Chai
  • Stearic axit

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one