Strontium nitrate 97.5%

  • Số CAS: 10042-76-9
  • Công thức hóa học: Sr(NO3)2
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one