Sulfanilic Acid -TN

  • Số CAS: 121-57-3
  • Công thức hóa học: C6H4NH2.SO3H
  • Quy cách: Chai
  • Sunfanilic axit

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one