Terephthalic acid

  • Số CAS: 100-21-0
  • Công thức hóa học: C8H6O4
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one