Tetra Bromo Ethane -TN

  • Số CAS: 79-27-6
  • Công thức hóa học: C2H2Br4
  • Quy cách: Chai
  • Tetra bromo ethan

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one