Tetra Chloro Ethane -TN

  • Số CAS: 79-34-5
  • Công thức hóa học: C2H2Cl4
  • Quy cách: Chai
  • Tetra chloro etan

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one