Tetraethylenpentamine

  • Số CAS: 112-57-2
  • Công thức hóa học: (NH2CH2CH2NHCH2CH2)2NH
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one