Tetrapotassium pyrophosphate

  • Số CAS: 7722-88-5
  • Công thức hóa học: K4P2O5
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one