Sodium Pyrophotphate -TN

  • Số CAS: 7722-88-5
  • Công thức hóa học: Na4P2O7
  • Quy cách: Chai
Mã: 7722-88-5 Danh mục:
  • Tên thường gọi: Sodium Pyro Photphat

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng