Thionyl Chloride -TN

  • Số CAS: 7719-09-7
  • Công thức hóa học: SOCl2
  • Quy cách: Chai
  • Thionyl chlorua

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one