ThioUrea -TN

  • Số CAS: 62-56-6
  • Công thức hóa học: H2NCSNH2
  • Quy cách: Chai
Mã: 62-56-6 Danh mục:
  • Tên thường gọi: ThioUrea

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng