Thiourea

  • Số CAS: 62-56-6
  • Công thức hóa học: H2NCSNH2
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one