Tin (II) Chloride Dihydrate -TN

  • Số CAS: 10025-69-1
  • Công thức hóa học: SnCl2.2H2O
  • Quy cách: Chai
  • Tin (ii) chloride dihydrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one