Tin(IV) chloride -TN

  • Số CAS: 7646-78-8
  • Công thức hóa học: SnCl4
  • Quy cách: Chai
  • Tin(iv) chloride

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one