Titan Dioxide

  • Công thức hóc học: TiO2
  • Cấu trúc :

  • Số CAS: 13463-67-7
  • Quy cách: bao 25Kg
  • Là một hợp chất hóa học tự nhiên dạng oxit của titan có công thức là TiO2. Khi dùng làm thuốc nhuộm, nó được gọi là trắng titan.
  • Titan dioxit có ứng dụng rộng rãi, từ công nghiệp sơn, kính chống nắng đến chất màu thực phẩm.