Titanium tetrachloride -TN

  • Số CAS: 7550-45-0
  • Công thức hóa học: TiCl4
  • Quy cách: Chai
  • Titanium tetrachloride

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one