Titanium yellow Indicator -TN

  • Số CAS: 1829-00-1
  • Công thức hóa học: C28H19N5Na2O6S4
  • Quy cách: Chai
  • Thuốc thử hữu cơ: titan yellow indicator

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one