Triammonium Citrate -TN

  • Số CAS: 3458-72-8
  • Công thức hóa học: (NH4)3C6H5O7
  • Quy cách: Chai
  • Triammonium citrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one