TriBromomethane -TN

  • Số CAS: 75-25-2
  • Công thức hóa học: CHBr3
  • Quy cách: Chai
  • Tribromomethane

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one