Trichloroacetic acid 95% -TN

  • Số CAS: 76-03-9
  • Công thức hóa học: CCl3COOH
  • Quy cách: Chai
  • Trichloacetic acid

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one